Skip to content

Lokal historie

Stokholt

I 1798 køber Anders Bentsen husmandsstedet Stokholt til sin søn nr 3 Søren Andersen.
Stokholt er et stort husmandssted med jord fra Lautrup gård og den ligger på den tid i Ballerup omtrent hvor Michael skolen i dag ligger på Stokholtbuen.
Dette hjørne af Ballerup er midt i 1980´erne blevet en del af Herlev kommune.

image003

Herlev

Herlev, eller rettere Herløv som det tidligere blev stavet var en traditionel landsby som kan føres tilbage til 1200 tallet.
I 1766 boede der ca. 230 mennesker i byen fordelt på 45 – 46 husstande. Der var 17 gårdmandsfamilier med dertilhørende folkefold og 28 – 29 husmandsfamilier.
Alle gårdene lå samlet i byen, hvor hver gård havde et mindre stykke jord. Dyrkningen af jorden foregik i vid udstrækning i fællesskab. Hver vang var opdelt i et betydeligt antal åse, og den enkelts ås igen opdelt i et antal smalle agre svarende til de 17 gårde i byen.
Denne fordeling betød at den enkelte bondegård kunne have sin jord fordelt på mellem 50 – 100 eller flere forskellige enkelte smalle agre fordelt over hele landsbyens dyrkede areal. I slutningen af 1760´erne mærkedes landboreformerne, stavnsbåndets ophør og udflytningen. Det tog flere år inden der blev enig om udflytningen idet alle ville blive i landsbyfællesskabet med den tryghed det gav og i nærhed af smeden, kirken, kroen, hjulmanden og sadelmageren.
I 1770 kom man til enighed og der blev foretaget en stjerne formet udstykning. For at få fordelingen af jorden til at passe måtte 5 gårde flyttes ud.

Hjortespring

For Hjortespring er historien noget anderledes. Tilbage til 1300 tallet lå landsbyen Tubberup omkring det gamle gadekær. Dette er det lille vandhul som i dag ligger for enden af Hjortespringvej imellem ny og gammel Klausdalsbrovej.
Ved svenskekrigen i 1658 – 1660 blev byen næsten lagt øde. I 1672 forærede Kong Christian d. 5. hele landsbyen til overjagtmester Vincent Joachim von Hahn og han opførte Hjortespring gods. Bønderne levede som fæstebønder til dette gods i næsten 100 år, og byen Tubberup eksisterede ikke længere. I forbindelse med landboreformerne blev det i 1766 besluttet at sælge al ryttergods i Københavns amt og Hjortespring gods blev udstykket i 11 gårde. Dette blev ikke en stjerneformet udstykning som man oftest så. Gårdene lå hen langs vejen som i dag er Gl. Klausdalsbrovej fra Gladsaxe til Ballerup marker.

Klik her for link yderligere lokalhistorie : Herlev´ s lokalhistorie