Skip to content

Ekstra Sankedag søndag 27. oktober

Indkaldelse til ekstraordinær sankedag søndag 27. oktober 2019 kl. 10.00 – GF Stokholt

 

Vi har i foreningen en kæmpe opgave foran os de kommende år med træfældning, beskæring og generel lysning af vores fælles arealer, og bliver formentlig nød til at købe os til ekstern hjælp for at nå i mål – mere om dette på generalforsamlingen til næste forår. For at imødegå opgaven og den økonomiske belastning på os alle sammen, har vi valgt at indkalde til en ekstra ordinær sankedag, hvor bestyrelsen beder alle grundejere om at give en hånd med.

Sankedagen afholdes søndag den 27.oktomerl 2019. Vi mødes kl. 10.00 ved kastanjetræerne og starter traditionen tro med en lille en og ved 12.30 tiden vil der være Pizza til alle.

Vi vil være nogle stykker som fælder med motorsav – og om muligt begynder vi selve træfældningen dagen før så vi kan nå så langt som muligt på sankedagen, hvor vi også har lejet en flis maskine. Årets opgave er derfor at samle så mange grundejere som muligt, som hjælper med at bære grenene fra de fældede træer hen til flisning og andre som kører flisen ud i trillebøre og lægger i vores bede og lavbevoksning langs stierne.

Vores mål er at nå :

  • fældning af træer og udtydning/lysning af fastelavnspladsområdet
  • fældning af træer og udtydning/lysning langs stien fra fastelavnspladsen og ned langs stien til vi når tværstien (den langs Mosedraget)
  • Det er ikke forventet, men kan vi nå det fortsætter vi til begge sider af tværstien – både ned mod Stokholtbuen og ned mod fodboldbanen

Vi har behov for folk som medbringer trillebøre, skovle/greb, river og “Ørnenæb” samt mange som ”bare” hjælper med at trække grene m.m. hen til flis maskinen.

Vel mødt 🙂

Med venlig hilsen Bestyrelsen og Vej & Park udvalget