Skip to content

Nye medlemmer og tilflyttere bedes kontakte bestyrelsen ved tilflytning til foreningen

Alle nye medlemmer og tilflyttere til grundejerforeningen bedes fremsende kontakt informationer til bestyrelsen.

Oplys venligst navn, mobil og e-mail på enten familien eller relevante voksne.

Bestyrelsen beskytter de indgivne oplysninger og bruger dem til nyhedsbreve og kommunikation mellem foreningen/bestyrelsen og de enkelte medlemmer.

NB ! – vi anbefaler også nye medlemmer at deltage i foreningens Facebook gruppe