Skip to content

Orientering omkring antenne/fiber m.v.

På generalforsamlingen i år blev det oplyst, at det gav store problemer at få etableret nogen former for dialog med udbyderne omkring etablering fibernet i foreningen.
Der blev af den årsag lagt op til, at andre end Henrik (SV1) kunne forsøge sig på opgaven.

Signe (RV4) har efterfølgende haft kontakt til Fibia og YouSee, og Henrik har efterfølgende modtaget svar fra TDC på en gammel forespørgsel omkring fibernet.
Hvis du har viden om emnet eller interesse i at medvirke til en fremadrettet løsning, så opfordres du til at kontakte Henrik på hhladewig@mail.dk.
Vi opfordrer samtidigt til at tilkendegive jeres interesse på www.tdcnet.dk/fiber jvf. nedenstående.

Fibernet
Det kan konkluderes, at det p.t. ikke er muligt at få etableret fibernet i foreningen.
Vi sidder dog tilbage med en fornemmelse af ikke rigtig at blive taget alvorligt/seriøst.
Dels da Fibia for snart et stykke tid siden gravede fibernet ned langs Stokholtbuen og i den forbindelse via postkassen tilbød enkelte medlemmer abonnement hos Wauw med billig etablering til fibernet (der var fastsat en svarfrist på ca. 3 dage, hvorfor ingen har benyttet sig af tilbuddet).
Dels da vi positivt er vidende om, at min. et medlem på Randvolden via jobbet ultimo 2019 har fået etableret fibernet på sin adresse til kr. 7.600 via TDC/erhverv. Der burde således allerede være nedgravet fiberkabler i vores område.
Dels da TDC svarer retur, at vi allerede er tilsluttet fibernet jf. nedenfor.

Fibia
Fibia ønsker ikke at etablere fibernet for os som forening og henviser til TDC.
På forespørgsel om individuel etablering via Fibia oplyses priser pr. medlem på mellem kr. 28.000 – kr. 75.000, hvilket ikke rigtig giver mening.

TDC
TDC er efter en del måneder vendt tilbage med svar på vores forespørgsel (bilag 1) om fibernet i foreningen, hvor de afviser etablering, men henviser ril at tilkendegive interesse via www.tdcnet.dk/fiber.
Et par medlemmer af bestyrelsen har forsøgt at tilkendegive interesse på det oplyste link, men får tilbagemelding ”Det ser ud til, at din adresse allerede er helt eller delvist tilsluttet fibernet”.
Hvis I forsøger at melde interesse via linket og får samme melding retur, ville det muligvis være en ide at kontakte TDC for en afklaring. Det kan være at flere enslydende henvendelser kunne sætte noget i gang i TDC.
Skulle nogen få ny viden af den vej, modtager vi gerne besked herom.

Foreningens eget antennenet
Foreningens eget antennenet er etableret omkring 1980 med en coax-løsning.
Foreningen ejer og har ansvaret for coax-nettet frem til skel. Coax-kablet fra skel til bygning er den enkelte grundejers egen ejendom og eget ansvar/udgift.
Vi har aldrig tidligere (i over 35 år) haft udgifter til reparation af nettet. Muligvis har YouSee repareret på nettet uden beregning, eller også har reparationer ikke været nødvendige. Det står hen i det uvisse.
Fakta er, at foreningen ejer nettet og selv skal betale for reparationer. Disse reparationer har i de senere år vist sig at være nødvendige med jævne mellemrum. P.t. er der igangsat en udskiftning af en forstærker til kr. 12.455, da flere medlemmer i en periode ikke har haft ordentligt signal, hverken på TV eller internet. Dette er anden gang vi afholder en udgift af den størrelsesorden indenfor få år.
På området Randvolden/Sidevolden er ved udstykning af området etableret en klausul, der pålægger foreningen at have en antenneforening. Denne klausul har kommunen på vores forespørgsel oplyst, at vi ikke længere er omfattet af. Det har dog i praksis ikke den store betydning, da alternativet (fibernet) p.t. ikke er en mulighed.
Beskeden fra kommunen modtaget den 23/2 2021 ses i Bilag 2.
Det skal bemærkes, at bestyrelsen er af den opfattelse, at det fortsat ikke er tilladt at opsætte antenner og paraboler i vores område.

Grundpakken via YouSee
Vi modtager fortsat TV-signal som forening via YouSee, og grundpakken indgår som en del af kontingentet til foreningen.
Det er frivilligt, om man vil deltage i denne service/udgift, hvorfor man ved henvendelse til Henrik (SV1) kan bede om at blive udmeldt af YouSees grundpakke og derved få nedsat kontingentet med et beløb svarende til prisen for grundpakken.
Udgiften er pt. på kr. 150,73 pr. måned.
YouSee har pr. 1/1 2022 varslet forhøjelse til kr. 179,45 pr. måned. Denne udgift vil blive indarbejdet i foreningens budget og får først i praksis virkning fra og med 2. halvår 2022.
Der er p.t. kun et enkelt medlem, som ikke har grundpakken, hvorfor vi p.t. fortsat er 60 medlemmer, der benytter YouSee.
Henrik har tidligere forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange medlemmer der kræves i grundpakke-aftalen for at opretholde den nuværende pris.
Normal pris for grundpakke udenom foreningen vil være på kr. 309,00 pr. måned jf. Yousees hjemmeside.
Det skal bemærkes, at man fortsat deltager og har andel i foreningens coax-net, uanset om man betaler til grundpakken eller ej.

Fremmed udbyder på vores net
I juni 2021 blev vores coax-net åbnet op for fremmede udbydere, da et medlem ønskede etablering af Fastspeed.
Andre udbydere af internet og TV kan derfor nu uden omkostninger levere signal gennem foreningens net, så man på dette område ikke mere er bundet til levering fra YouSee.

Eventuel løsning for en årrække
Bestyrelsen samles snart for en drøftelse af, om vores nuværende coax-løsning i stedet kan opgraderes, nu når en fiberløsning p.t. ikke er mulig.
En gennemgang af vort net med et efterfølgende løsningsforslag koster kr. 28.578 jf. Bilag 3.
Bestyrelsen er umiddelbart af den opfattelse, at dette tilbud er for dyrt, hvorfor vi overvejer at undersøge muligheder for at få foretaget samme gennemgang af f.eks. en elektriker eller et privat antennefirma.
Formålet med ovenstående gennemgang er at få hjemtaget et tilbud på opgradering af vort coax-net (nye forstærkere og formentlig udskiftning af nogle kabler i jorden), hvorved der kan leveres en hastighed på 1.000 mb mod i dag, hvor maks. er 300 mb.
Vi kan derved muligvis klare os uden fibernet en længere årrække fremover og samtidig have samme muligheder for stabilitet, hastighed, valg af TV-udbyder, valg internetudbyder o.s.v.
Den endelige udgift til en renovering af coax-nettet har uden tvivl en størrelse, som kræver en godkendelse på en generalforsamling.
Der igangsættes derfor ingen udgiftskrævende tiltag før forholdet er drøftet på den førstkommende generalforsamling.

Er der nogen i grundejerforeningen, som ønsker at involvere sig i det kommende arbejde omkring vores coax-net, hører vi gerne herom. Det vil være indenfor de næste par måneder, det vil give god mening at indtræde i arbejdet.

Henrik Ladewig
På vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen STOKHOLT

Bilag:

TDC NET
Kommunen
Yousee