Skip to content

Sankedag 2019 – 7. april kl. 10.00

Husk at årets Sankedag afholdes søndag den 7. april 2019. Vi mødes kl. 10.00 ved kastanjetræerne og starter traditionen tro med en lille en.

I år er der behov for at alle grundejere deltager da der er flere store og vigtige opgaver som skal løses :

  • Klargøring af området til ny legeplads
  • perlesten til stierne
  • fældning af træer og udtydning/lysning af fastelavnspladsområdet
  • opsamling af flis ved fodboldbanen. hvor der fornyligt er blevet fældet
  • samt generel oprydning i foreningen af grene m.m. til flisning og udsmidning i container

Vi har behov for at der møder en del op med trillebøre, skovle og river til perlestenene og også en del som har “Ørnenæb” med samt hjælper med at trække grene m.m. hen til flismaskinen og containeren.

Ca. 12:30 vil der blive lidt at spise til alle. (Pizza er planen)

Vel mødt 🙂